sprzężone

Encyklopedia PWN

wibroakustyka
[łac.-gr.],
akustyka drgań,
dział akustyki zajmujący się zjawiskami sprzężenia pomiędzy drganiami mech. i akustycznymi w zakresie małych częstości.
witalizm
[łac.],
koncepcja filoz. zakładająca istnienie w organizmach żywych niematerialnej, swoistej „siły życiowej” (vis vitalis), która kieruje procesami życiowymi i decyduje o ich przebiegu.
techn. rodzaj reduktora w postaci planetarnej przekładni zębatej;
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
ekon. sposób zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia