sprzężone

Encyklopedia PWN

system urządzeń złożony z jednej lub więcej małych albo miniaturowych sieci kablowych oraz monitorów umożliwiających w pokoju kontrolnym obserwowanie poszczególnych pól obserwacji;
typ psychoterapii koncentrujący się na oddziaływaniu na rodzinę pacjenta przejawiającego symptomy psychopatologiczne;
terapia systemowa, terapia interakcyjna,
psychol. nurt współcz. psychoterapii, który zaczął rozwijać się latach 40. XX w. w USA;
fiz. koncepcja dotycząca oddziaływań fundamentalnych, w której zakłada się, że różne z pozoru oddziaływania są przejawem bardziej podstawowych oddziaływań, opisywanych w ramach jednej teorii;
wariometr
[łac.-gr.],
elektrotechn. układ o zmiennej, regulowanej indukcyjności;
biol., psychol. forma uczenia się organizmów, polegająca na wytwarzaniu się nowych połączeń bodźców i reakcji w wyniku powtarzających się doświadczeń.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia