sprzężone

Encyklopedia PWN

rewolwer
[ang. < łac. revolvo ‘obracam ponownie’],
krótka broń palna powtarzalna (nieautomatyczna) o skutecznym zasięgu do ok. 50 m, w której pojemnikiem nabojów (magazynkiem) jest obrotowy bębenek z kilkoma (zwykle 6) komorami nabojowymi;
fiz. układ opt. złożony zazwyczaj z kilku zwierciadeł (dostrojony do pewnych długości fal promieniowania opt.), w którym występuje dodatnie sprzężenie zwrotne dla fal rozchodzących się w jego wnętrzu (wskutek odbić fal od zwierciadeł);
fiz. zjawisko wypływania części strumienia magnet., tzw. strumienia rozproszonego, z obwodu magnetycznego do otaczającej przestrzeni;
ekon. jakościowe i strukturalne zmiany w gospodarkach będące następstwem wzrostu gospodarczego.
serwomechanizm
[łac.-gr.],
zamknięty układ sterowania (regulacji nadążnej), w którym wielkością sterowaną (regulowaną) jest położenie kątowe lub liniowe elementu obiektu sterowania, np. wału wyjściowego przekładni mech. napędzanej przez silnik elektr. lub tłoczyska siłownika hydraulicznego.
sieci neuronowe, sieci neuropodobne,
wzorowane na podstawowych mechanizmach działania ludzkiego mózgu systemy przetwarzania informacji, w których zrealizowano m.in. zdolność do uczenia się, jednoczesnego przetwarzania informacji oraz uogólniania wiedzy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia