sprzężone

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć analizy funkcjonalnej; szczególny przypadek przestrzeni Banacha; p.H. jest przestrzenią unitarną zupełną (przestrzeń unitarna, przestrzeń zupełna ) z normą , gdzie (x, x) jest iloczynem skalarnym.
regulacja
[łac.],
autom. najczęściej stosowany rodzaj sterowania, oddziaływanie ręczne lub automatyczne, na dany obiekt (najczęściej fiz., technol.) mające na celu zmniejszenie odchylenia przebiegu jego wielkości wyjściowej (regulowanej) od przebiegu wartości zadanej;
regulacja będąca sterowaniem w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym, realizowanym przez urządzenia techn. sterujące (bez udziału człowieka).
sterowanie zdalne w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym.
fiz. zbiór metod, które w teorii pola pozwalają na uwzględnianie wpływu pól otaczających cząstkę (w tym jej własnego pola) na jej parametry (masę, ładunek itp.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia