sprzężone

Encyklopedia PWN

opór elektryczny ujemny, oporność elektryczna ujemna,
właściwość układu (lub elementu) elektr. polegająca na tym, że opisująca układ zależność między zmianami natężenia ΔI i napięcia ΔU prądu elektr. ma, w pewnym określonym zakresie wartości I i U, postać funkcji malejącej;
pedał
[wł. < łac.],
techn.:
przyrząd do pomiaru odczynu roztworu, tj. do pomiaru pH;
urządzenie utrzymujące stałą wartość pH, stanowiące sprzężenie pehametru z układem dozującym roztwór kwasu lub zasady.
techn. część koła lub tarczy (np. sprzęgła) stykająca się z wałem albo osią.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia