sprzężone

Encyklopedia PWN

napęd, w którym przetwornikiem energii elektr. na mech. jest silnik elektryczny;
w znaczeniu ogólnym zespół urządzeń służących do napędzania (napęd), jednak nazwa ta jest używana gł. na określenie zespołu urządzeń przenoszących napęd z silnika na koła jezdne pojazdu drogowego lub szynowego (lokomotywa, parowóz);
naukozn., metodol. obiektywny rezultat poznania nauk., uzyskany w wyniku badań;
neurohormony
[gr. neúron ‘nerw’, hormṓn ‘pobudzający’],
hormony wytwarzane przez tkankę nerwową gł. w wyspecjalizowanych ośrodkach mózgu (w podwzgórzu), wpływające na wydzielanie hormonów przysadki;
cząstki elementarne o ładunku elektr. równym 0, spinie /2 ( = h/2π, h — stała Plancka);
jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki (lub ich układu) na stan innych cząstek (lub układów) oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia