sprzężone

Encyklopedia PWN

sprzężenie skrośne (interakcja),
występujące w obiekcie regulacji oddziaływanie wielkości wejściowej na więcej niż jedną wielkość wyjściową.
genet. łączne dziedziczenie się dwóch lub więcej genów (i warunkowanych przez nie cech);
fot. dalmierz optyczny wbudowany w aparat fotograficzny i sprzężony z jego urządzeniem do nastawiania ostrości.
teoria opisująca przepływ energii między modami światłowodu;
dział analizy chem. poświęcony badaniu specjacji (chem.) w próbkach naturalnych;
związki org., acykliczne lub cykliczne węglowodory o wzorach ogólnych odpowiednio CnH2n-2 lub CnH2n-4, w których cząsteczkach występują 2 wiązania podwójne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia