sprzężone

Encyklopedia PWN

sprzęgło podatne, sprzęgło sprężyste,
sprzęgło zawierające łączniki sprężyste, umożliwia pewien względny obrót łączonych wałów;
sprzęgło przeciążeniowe, sprzęgło bezpieczeństwa,
sprzęgło wyłączające się samoczynnie po przekroczeniu dopuszczalnego momentu obrotowego;
sprzężenie magnetyczne, sprzężenie indukcyjne,
sprzężenie obwodów elektr. zawierających cewki, polegające na przenoszeniu energii elektr. (lub sygnałów elektr.) z jednego obwodu elektr. do drugiego, za pośrednictwem pola magnet.
szczególny rodzaj oddziaływania (sprzężenie) między dwoma obiektami, odgrywający bardzo ważną rolę m.in. w automatyce, mechanice, elektronice, biologii, naukach społ.,
fiz. wielkość opisująca siłę oddziaływania między cząstkami, polami itd.;
wzajemne oddziaływanie obwodów elektr., objawiające się przepływem energii między nimi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia