sprężystą

Encyklopedia PWN

energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
fale mech., które rozchodzą się w ośrodku materialnym w wyniku działania sił sprężystości związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci (ścinaniem) elementów ośrodka (fale mechaniczne);
histereza sprężysta, histereza odkształcenia,
niejednoznaczna zależność odkształcenia ciała (np. przy rozciąganiu lub ściskaniu) od wartości obciążeń.
zbiorniczek, zwykle z blachy stal. lub mosiężnej, o ściankach w postaci harmonijki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia