sportową

Encyklopedia PWN

dyscyplina sportowa polegająca na wykonywaniu na planszy ćwiczeń akrobatycznych ze współćwiczącym;
konkurencja lekkoatletyczna, marsz rozgrywany na bieżniach stadionu lub poza nim;
dyscyplina sport. obejmująca strzelanie do celu (tarczy strzeleckiej) z broni krótkiej i długiej,
brydż sportowy, brydż porównawczy,
gra w brydża systemem meczowym lub turniejowym, którego mechanizm i zapis ograniczają do minimum wpływ czynnika losowego, jakim jest m.in. otrzymanie silniejszej lub słabszej karty;
stowarzyszenie sport., zał. 1957, kierujące rozwojem akrobatyki sportowej;
broń używana w różnych konkurencjach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia