spontaniczne

Encyklopedia PWN

chiński kierunek filozoficzny i religijny.
fiz. teorie pola, w których jest realizowana unifikacja oddziaływań silnych i elektrosłabych.
zorganizowane lub spontaniczne, przymusowe lub dobrowolne trwałe przemieszczenia ludności, obejmujące ich zbiorowości
abulia
[gr., ‘niestanowczość’],
med. objaw zaburzeń psychicznych; tradycyjnie opisywana jako utrata lub porażenie woli, dziś nazywana też bywa awolicją;
action painting
[äkszn pẹıntıŋ],
malarstwo gestu,
rodzaj malarstwa, którego założeniem jest sposób malowania spontaniczny, intuicyjny, agresywny, płynący z gestu ręki i ciała.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia