spontaniczne

Encyklopedia PWN

biol. napięcia elektr. (różnice potencjałów) występujące w narządach organizmu między środowiskami przedzielonymi błoną półprzepuszczalną, nazywane potencjałami błonowymi, albo rozprzestrzeniające się w polu elektr. otaczającym grupy pobudzonych komórek, zw. potencjałami polowymi.
rozety E, spontaniczne rozety erytrocytarne,
układy komórek zbudowane z usytuowanego centralnie limfocytu T, otoczonego czerwonymi krwinkami;
log. proces myślowy, w którym uznaje się za prawdziwe jakieś sądy (lub ich reprezentacje językowe — zdania) na podstawie innych już uznanych za prawdziwe sądów (zdań);
synergetyka
[gr.],
dziedzina badań z pogranicza fizyki, chemii, biologii i nauk techn. zajmująca się właściwościami układów dynamicznych, w których lokalnie występuje zjawisko wzrostu miary wewn. organizacji (malenia entropii).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia