spontaniczne

Encyklopedia PWN

typ szkoły alternatywnej, realizującej poglądy pedagogiczne i założenia ruchu nowego wychowania według koncepcji M. Montessori, pozostawiającej dziecku pełną swobodę w rozwijaniu spontanicznej aktywności;
Tian’anmen, plac Niebiańskiego Spokoju,
gł. plac Pekinu;
socjol. zgromadzenie wielu ludzi na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, związanych przelotnie silną więzią psychiczną, przejawiającą się we wspólnym spontanicznym zachowaniu;
tokoferole, witaminy E,
witaminy z grupy E, pochodne dihydrochromanu;
Tyszkiewicz Teresa, ur. 8 VI 1906, Kraków, zm. 21 III 1992, Łódź,
malarka;
Vlaminck
[wlamę̣:k]
Maurice de Wymowa, ur. 5 IV 1876, Paryż, zm. 7 X 1958, Rueil-la-Gadelière,
francuski malarz, rysownik, grafik i pisarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia