spolaryzowana liniowo

Encyklopedia PWN

optycznie aktywne substancje, substancje optycznie czynne,
substancje wykazujące aktywność optyczną, czyli skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo w prawo lub w lewo o pewien, charakterystyczny dla danej substancji kąt;
krystal. badania kryształów polegające na ich obserwacji w równoległej wiązce światła spolaryzowanego liniowo (za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego lub ortoskopu);
pleochroizm
[gr.],
wielobarwność, polichroizm,
zmiana barwy niektórych kryształów dwójłomnych podczas ich obracania w świetle spolaryzowanym liniowo;
całkowite lub częściowe uporządkowanie drgań fali świetlnej (polaryzacja fal);
polaryzator
[łac.],
urządzenie opt. do otrzymywania światła spolaryzowanego liniowo lub kołowo, np. nikol, polaroid (fiz.);
płytka z kryształu dwójłomnego, dla której różnica dróg opt. obydwu składowych promieni świetlnych jest równa 1/2 długości fali;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia