spolaryzowana liniowo

Encyklopedia PWN

krystal. określanie opt. właściwości kryształów na podstawie badania zjawisk interferencyjnych zachodzących w kryształach podczas przechodzenia przez nie zbieżnej wiązki światła spolaryzowanego liniowo.
kryształy skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo.
Malus
[malụ̈s]
Étienne Louis, ur. 23 VII 1775, Paryż, zm. 24 II 1812, tamże,
fizyk francuski;
prawo określające natężenie światła spolaryzowanego liniowo po przejściu przez polaryzator:
mikroskop opt. przystosowany do badania preparatów (gł. anizotropowych) w świetle spolaryzowanym liniowo.
mutarotacja
[łac. muto ‘zmieniam’, rotatio ‘obrót’],
zmiana wartości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo przez roztwór substancji optycznie aktywnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia