spolaryzowana liniowo

Encyklopedia PWN

element opt. służący do zmiany stanu polaryzacji światła;
stereoizomery, które nie mają się do siebie jak przedmiot do swego odbicia w płaskim zwierciadle;
enancjomery
[gr.],
stereoizomery, których cząsteczki mają się do siebie tak, jak przedmiot do swego odbicia w zwierciadle płaskim: ;
Fresnel
[frenẹl]
Augustin Jean, ur. 10 V 1788, Broglie, zm. 14 VII 1827, Ville-d’Avray,
francuski inżynier i fizyk.
trzy warunki, w jakich mogą powstawać prążki interferencyjne w wyniku nakładania się 2 lub więcej fal liniowo spolaryzowanych.
izochromata
[gr.],
krzywa izochromatyczna,
jednobarwna krzywa obserwowana w obrazie interferencyjnym kryształu, powstałym po przejściu przez kryształ zbieżnej wiązki światła białego, spolaryzowanego liniowo.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia