specjalistyczne

Encyklopedia PWN

społ.-zawodowa i gosp. organizacja roln., działająca 1929–39;
ośrodek pracy twórczej rzeźbiarzy, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków rozwoju rzeźby pol. oraz jej upowszechnianie w kraju i za granicą;
badanie specjalistyczne przeprowadzone na zlecenie organu śledczego lub sądowego, np. graficzna ekspertyza pisma.
specjalistyczne badania sądowo-lekarskie, wykonywane na potrzeby władz sprawiedliwości;
etnografia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, gráphō ‘piszę’],
termin używany jako synonim etnologii lub nazwa jej działu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia