specjalistyczne

Encyklopedia PWN

rodzaj stowarzyszeń nauk.-zawodowych mających na celu: podnoszenie kwalifikacji oraz ochronę praw zawodowych swoich członków, popularyzację zagadnień techn. w społeczeństwie, rozwój wynalazczości i racjonalizacji, współpracę przy tworzeniu norm, współuczestnictwo w tworzeniu koncepcji rozwoju gospodarki, nauki i techniki. S.n.-t. z różnych krajów współpracują ze sobą, czego przykładem jest Eur. Konwencja Nar. Stow. Elektryków (EUREL). Niekiedy s.n.-t. stają się organizacjami międzynar. (np. zał. 1880 Amer. Stow. Inżynierów Mechaników (The American Society of Mechanical Engineers, ASME, ob. ASME International).
organizacja dziennikarzy o charakterze zawodowo-twórczym;
zorganizowana, odpowiednio wyszkolona i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi (katastrofa ekol.) oraz zwalczania skutków innych niż pożar i klęski żywiołowe zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, jak: katastrofy budowlane, komunik., chem., ekol. (działania w zakresie ratownictwa techn.);
symulakra
[łac.],
obiekt materialny, płaski (np. wydruk z drukarki komputerowej) lub trójwymiarowy (np. hologram), umieszczony w celu wypełnienia pustego miejsca po oryginale, który zaginął, uległ zniszczeniu lub znajduje się w innym miejscu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia