specjalistyczne

Encyklopedia PWN

dziennik o charakterze informacyjno-publicyst. oraz ekon.-prawnym,
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim (gmina Święta Katarzyna), w Pradolinie Wrocławskiej, nad Oławą.
SMM, ang. Solar Maximum Mission,
specjalistyczny satelita astr., przeznaczony do prowadzenia obserwacji Słońca w okresie jego maks. aktywności.
procedury weryfikacji hipotez statystycznych;
statystyka
[łac.],
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia