specjalistyczne

Encyklopedia PWN

ogół gazet i czasopism, wyd. za granicą przez Polaków lub osoby pol. pochodzenia, przeznaczonych dla Polaków i środowisk polonijnych (niezależnie od charakteru osiedlenia).
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera (PPWK), do 1992 Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera,
wydawnictwo zał. 1951 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia