spalanie

Encyklopedia PWN

proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
Špála Vaclav, ur. 24 VIII 1885, Žlunice k. Novego Bydžova, zm. 12 V 1946, Praga,
czeski malarz i grafik;
fiz. przestrzeń wewnątrz urządzenia, w której następuje spalanie paliwa.
ciepło spalania, entalpia spalania,
ciepło reakcji całkowitego spalenia jednostki masy związku chemicznego w tlenie;
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia