sosnowe mieszane

Encyklopedia PWN

leśn. grupa typów lasów iglastych z dominacją sosny lub świerka, występujących w strefie umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej, o niskiej bonitacji drzewostanu, na ubogich, kwaśnych glebach bielicoziemnych z próchnicą lub torfem wysokim;
kompleks leśny wzdłuż granicy z Niemcami, w zachodniej części woj. zachodniopomor., od północy przylegający do Zalewu Szczecińskiego;
park narodowy zał. 1960, o pow. 8133 ha, pod ochroną ścisłą 500 ha (2008), u ujścia Odry na wyspie Wolin, wraz z pasem wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego o szer. 1 mili mor.;
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).
Hidaka, Hidaka-sammyaku,
pasmo górskie w Japonii (Hokkaido);
kompleksy leśne Puszczy Solskiej we wschodniej części woj. lubelskiego położone między Janowem Lubelskim a Lipą;
wyż. w południowo-wschodnich Chinach, w prowincjach Yunnan na wschodzie i Guizhou na zachodzie;
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
woj. w zachodniej części Polski, na zachodzie graniczy z Niemcami (Brandenburgia i Saksonia), na północy z woj. zachodniopomor., na wschodzie z wielkopol., na południu z dolnośląskim;
Mieszczorska, Nizina, Mieszczọrskaja nịzmiennost´, Mieszczọra,
niz. w Rosji, między Klaźmą i Oką;
Niemiecka, Nizina, Nizina Północnoniemiecka, Norddeutsches Tiefland, Norddeutsche Tiefebene,
część Niz. Zachodnioeuropejskiej, w Niemczech, pomiędzy dolinami Odry i Nysy Łużyckiej na wschodzie a doliną Ems na zachodzie, morzami: Północnym i Bałtyckim na północy a Średniogórzem Niem. i Masywem Czeskim na południu;
wschodnia, najwyższa część Wału Trzebnickiego, na zachodzie sąsiaduje z Kotliną Milicką, na wschodzie z Kotliną Grabowską oraz Wysoczyzną Wieruszowską;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia