sosnowe mieszane

Encyklopedia PWN

leśn. grupa typów lasów iglastych z dominacją sosny lub świerka, występujących w strefie umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej, o niskiej bonitacji drzewostanu, na ubogich, kwaśnych glebach bielicoziemnych z próchnicą lub torfem wysokim;
kompleks leśny wzdłuż granicy z Niemcami, w zachodniej części woj. zachodniopomor., od północy przylegający do Zalewu Szczecińskiego;
park narodowy zał. 1960, o pow. 8133 ha, pod ochroną ścisłą 500 ha (2008), u ujścia Odry na wyspie Wolin, wraz z pasem wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego o szer. 1 mili mor.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia