solomierze

Encyklopedia PWN

metrol. rodzaj → areometru.
areometr
[gr. araiós ‘cienki’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworu lub innych wielkości jednoznacznie związanych z gęstością;
halimetr
[gr. háls ‘sól’, metréō ‘mierzę’],
solomierz,
rodzaj → areometru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia