sodowo wapniowe

Encyklopedia PWN

minerał, skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów, zawierający 50–30% albitu i 50–70% anortytu;
oligoklaz
[gr.],
minerał, skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów, zawierający 10–30% anortytu oraz albit;
fizjol. kompleksy wyspecjalizowanych białek (zw. transbłonowymi), które uczestniczą w transporcie, przez błony komórkowe, określonych jonów nawet wbrew gradientowi ich stężeń (transport aktywny);
mineralny nawóz fosforowy zaliczany do termofosfatów, otrzymywany przez stopienie w piecu mieszaniny fosforytów lub apatytów z węglanem sodu i piaskiem kwarcowym;
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w G. Wałbrzyskich, nad Szczawnikiem (dopływ Pełcznicy), na wys. ok. 400 m.
szkło odznaczające się dużą odpornością na działanie czynników chem. i wody oraz na nagłe zmiany temperatury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia