sodowo wapniowe

Encyklopedia PWN

ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
amfibole
[gr. amphíbolos ‘dwuznaczny’, ‘wątpliwy’],
grupa minerałów, krzemiany i glinokrzemiany wstęgowe, gł. żelaza, wapnia, magnezu i sodu, o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym (stąd nazwa);
grupa minerałów skałotwórczych, glinokrzemiany szkieletowe (przestrzenne) potasu, sodu i wapnia oraz baru, mające zdolność tworzenia szeregów izomorficznych (kryształów mieszanych).
szkło, którego składniki uczestniczą w procesach metabolicznych organizmów żywych i wiążą się trwale z tkankami;
miner. skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów zawierający 50–70% albitu;
minerał, skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów, zawierający 30–10% albitu i 70–90% anortytu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia