socjologiczny

Encyklopedia PWN

funkcjonalizm socjologiczny, zw. także analizą funkcjonalną, podejściem strukturalno-funkcjonalnym,
orientacja teoretyczna w socjologii przykładająca szczególną wagę do badania instytucji społecznej z punktu widzenia wypełnianych przez nie funkcji społecznych.
instytut nauk.-badawczy, zał. 1921 w Poznaniu przez F. Znanieckiego jako Inst. Socjol., 1927 zmienił nazwę na PIS;
czasopismo socjol., zał. 1930 w Poznaniu przez F. Znanieckiego;
czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez UAM i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu;
grupa teorii, które traktują państwo i prawo jako zjawiska społ. badane metodami hist. i socjol.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia