socjologiczne

Encyklopedia PWN

grupa teorii, które traktują państwo i prawo jako zjawiska społ. badane metodami hist. i socjol.;
Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne, ang. International Sociological Association (ISA),
organizacja zał. 1949 w Oslo z inicjatywy UNESCO;
stowarzyszenie nauk., zał. 1957, z siedzibą w Warszawie;
kwartalnik socjol., wyd. od 1961 w Warszawie przez Inst. Filozofii i Socjologii PAN oraz Kom. Nauk Socjol. (od 1989 Kom. Socjologii) PAN;
funkcjonalizm socjologiczny, zw. także analizą funkcjonalną, podejściem strukturalno-funkcjonalnym,
orientacja teoretyczna w socjologii przykładająca szczególną wagę do badania instytucji społecznej z punktu widzenia wypełnianych przez nie funkcji społecznych.
instytut nauk.-badawczy, zał. 1921 w Poznaniu przez F. Znanieckiego jako Inst. Socjol., 1927 zmienił nazwę na PIS;
nurt w pol. fotografii podejmujący tematykę społeczną;
kierunek w językoznawstwie współcz. stworzony na pocz. XX w.; jego inicjatorem był fr. językoznawca A. Meillet;
kierunek w amerykańskiej teorii prawa, wskazujący, jak należy podejmować decyzje prawne;
czasopismo socjol., zał. 1930 w Poznaniu przez F. Znanieckiego;
czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez UAM i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
Durkheim
[dürkẹm]
Émile Wymowa, ur. 15 IV 1858, Épinal, zm. 13 XI 1917, Paryż,
francuski socjolog i filozof, twórca francuskiej szkoły socjologicznej.
Znaniecki Florian Witold, ur. 15 I 1882, Świątniki k. Włocławka, zm. 23 III 1958, Urbana (stan Illinois),
filozof i socjolog, jeden z głównych przedstawicieli socjologii humanistycznej.
Gumplowicz Ludwik, ur. 9 III 1838, Kraków, zm. 19 VIII 1909, Graz,
polski socjolog i prawnik.
Krzywicki Ludwik Joachim Franciszek, pseud. K.R. Żywicki, ur. 21 VIII 1859, Płock, zm. 10 VI 1941, Warszawa,
socjolog, działacz społeczny i publicysta,
Obrębski Józef, ur. 18 XI 1905, Tepik (Podole), zm. 28 XII 1967, Hollis (stan Nowy Jork),
socjolog, etnolog;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
Masaryk Tomáš Garrigue, ur. 7 III 1850, Hodonín, zm. 14 IX 1937, Lány,
czeski filozof, socjolog, mąż stanu.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

socjologia
1. «nauka o społeczeństwie»
2. «wydział lub kierunek w szkole wyższej obejmujący studia w tym zakresie»

• socjologiczny • socjologicznie • socjolog
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia