sobór powszechny

Encyklopedia PWN

uroczyste zebranie biskupów całego Kościoła (łac. concilium oecumenicum) w celu rozstrzygnięcia ważnych problemów doktrynalnych.
zgromadzenie biskupów całego Kościoła; → sobory powszechne.
drugi sobór uznany za powszechny dopiero przez sobór chalcedoński (451), a zwołany jako synod biskupów Kościoła wschodniego przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego;
szesnasty sobór powszechny, obradujący 5 XI 1414–22 IV 1418 w Konstancji, zwołany przez pizańskiego antypapieża Jana XXIII, z inicjatywy króla niemieckiego Zygmunta Luksemburczyka, który odegrał ważną rolę podczas jego obrad;
IX sobór powszechny zwołany 1123 w Rzymie, w bazylice Św. Jana na Lateranie (pierwszy sobór powszechny zwołany na Zachodzie) przez papieża Kaliksta II;
pierwszy w dziejach chrześcijaństwa sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna I Wielkiego w celu przeciwdziałania zagrożeniom wiary chrześcijańskiej, związanym z szerzeniem się doktryny aleksandryjskiego prezbitera Ariusza (arianizm);
dwudziesty sobór powszechny, obradujący 1869–70;
pierwsza część siedemnastego bazylejsko-ferraro-florencko-rzymskiego (sobór florencki) soboru powszechnego, zwołanego 1 II 1431 do Bazylei przez papieża Marcina V na mocy dekretu Frequens;
czwarty sobór powszechny, zwołany 451 do Chalcedonu nad Bosforem (obecnie Kadıköy, dzielnica Stambułu) przez cesarza Marcjana (450–457) i biskupa Konstantynopola, Anatoliosa.
trzeci sobór powszechny, zwołany 431 do Efezu przez cesarza Teodozjusza II (i współrządzącego z nim Walentyniana III), za zgodą papieża Celestyna I, który przysłał na obrady swoich legatów (biskupi Arkadiusz i Projektus oraz kapłan Filip).
XVII sobór powszechny obradujący 1439–43 głównie we Florencji;
V sobór powszechny obradujący 553 w Konstantynopolu;
VI sobór powszechny zwołany przez cesarza Konstantyna IV, z poparciem papieża Agatona;
VIII sobór powszechny zwołany 869/870 w Konstantynopolu
X sobór powszechny zwołany 1139 w Rzymie, w bazylice Św. Jana na Lateranie, przez papieża Innocentego II;
XI sobór powszechny zwołany 1179 w Rzymie, w bazylice Św. Jana na Lateranie przez papieża Aleksandra II;
XII sobór powszechny zwołany 1215 w Rzymie, w bazylice Św. Jana na Lateranie przez papieża Innocentego III;
XVIII sobór powszechny zwołany 1512 w Rzymie, w bazylice Św. Jana na Lateranie przez papieża Juliusza II, zakończony 1517 przez papieża Leona X;
trzynasty sobór powszechny, zwołany przez papieża Innocentego IV, obradujący 26 VI–17 VII 1245 w archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Lyonie;
czternasty sobór powszechny, zwołany przez papieża Grzegorza X, obradujący 7 V–17 VII 1274 w katedrze Św. Jana Chrzciciela w Lyonie;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

sobór powszechny zob. sobór w zn. 1.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia