sołodie

Encyklopedia PWN

zespół gleb, w których pod wpływem warunków klimatycznych, przesiąkania wód z mórz i oceanów lub działalności człowieka nastąpiło wzbogacenie w sole łatwo rozpuszczalne w wodzie, powyżej określonych, granicznych zawartości;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia