smog

Encyklopedia PWN

smog
[ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’],
mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
smog fotochemiczny, smog utleniający,
smog, którego głównymi składnikami są aktywne chemicznie związki organiczne (nadtlenki, aldehydy) oraz ozon, tlenek węgla, tlenki azotu;
smog kwaśny, mgła przemysłowa,
smog zawierający głównie dwutlenek siarki i dwutlenek węgla (tworzące z mgłą kropelki kwasów) oraz pyły i sadzę.
promieniowanie elektromagnetyczne, wydzielane przez wszystkie domowe urządzenia elektryczne i elektroniczne (m.in. pralki, odkurzacze, telewizory, komputery, telefony komórkowe).
aerozole, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną są mikroskopijne cząstki (stałe i ciekłe) stanowiące zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.
związki chemiczne azotu z tlenem;
Los Angeles
[los ạ̈ndżəli:z] Wymowa,
m. w USA, nad O. Spokojnym, w południowej części stanu Kalifornia;
meteorol. zawiesina bardzo małych (o średnicy poniżej 0,05 mm) kropelek wody (przy bardzo niskich temperaturach — kryształów lodu) w przyziemnej warstwie powietrza, powodująca ograniczenie widzialności (poniżej 1 km);
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.

Słownik języka polskiego PWN

smog «gęsta mgła z dymem i spalinami, występująca czasem w wielkich miastach i na obszarach przemysłowych»
• smogowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia