smoła drzewna

Encyklopedia PWN

oleista, brunatna ciecz, produkt ogrzewania drewna bez dostępu powietrza (tzw. destylacja drewna);
ciekła, oleista lub mazista mieszanina związków chemicznych otrzymywana podczas ogrzewania paliw stałych bez dostępu powietrza.
ogół procesów technol. mających na celu nadanie elementom i wyrobom z drewna i tworzyw drzewnych wymaganego kształtu i wymiarów, usunięcie niedopuszczalnych wad drewna lub poprawę jego naturalnych cech przez uwydatnienie rysunku, barwy i połysku oraz nakładanie powłok malarsko-lakierniczych w celu wykończenia powierzchni, utwardzenia i zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi;
drewna destylacja, piroliza drewna,
jeden z technol. procesów obróbki drewna polegający na ogrzewaniu go bez dostępu powietrza do temp. 400°C;
materiały stosowane zarówno do wykonania budowli, jak też do jej naprawy, remontu, modernizacji, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
maltol, 3-hydroksy-2-metylo-4-piron, C6H6O3,
związek organiczny, ciało krystal.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia