smak

Encyklopedia PWN

filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
Volta
[wọlta]
Alessandro Giuseppe Antonio Wymowa, ur. 18 II 1745, Como, zm. 5 III 1827, tamże,
włoski fizyk i wynalazca.
biol., psychol. forma uczenia się organizmów, polegająca na wytwarzaniu się nowych połączeń bodźców i reakcji w wyniku powtarzających się doświadczeń.
whisky
[uı̣ski; ang.],
wódka o mocy 40–43%, o złocistej barwie, swoistym zapachu i smaku, najbardziej rozpowszechniona na świecie;
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
anat. część międzymózgowia mózgu kręgowców (zaliczana do międzymózgowia) stanowiąca ważną stację podkorową dla impulsów biegnących z narządów zmysłów i móżdżku do kory mózgowej;
biol. zdolność zwierząt i człowieka do odbioru i analizy informacji ze środowiska zewnętrznego;
Żakowski Jacek, ur. 17 VIII 1957, Warszawa,
dziennikarz, publicysta;

Słownik języka polskiego PWN

smak
1. «zmysł pozwalający na rozpoznanie pewnych właściwości przyjmowanych pokarmów»
2. «właściwość rzeczy, najczęściej jadalnych, działająca na ten zmysł»
3. «przyjemność, którą ktoś znajduje w jedzeniu, piciu, czasem w paleniu papierosów»
4. «upodobanie do czegoś»
5. «poczucie piękna, harmonii i elegancji»
6. «to, co jest w czymś najwartościowsze, najciekawsze»
7. «przyprawa do potrawy, napoju itp., nadająca im charakterystyczną właściwość»
8. «wywar z włoszczyzny, z mięsa lub z kości na zupę»

• smakowy • smakowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia