smak

Encyklopedia PWN

smak, zmysł smaku,
zdolność rozpoznawania cech pokarmu za pomocą receptorów (komórek) smakowych wrażliwych na substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie.
Smak Józef, ur. 5 I 1936, Sochaczew,
astronom;
rasa
[sanskr., ‘sok’, ‘smak’, ‘esencja’],
indyjski termin estetyczny, oznaczający emocje artyst. — składniki treści emocjonalnej dzieła sztuki (nastroje, uczucia bohaterów), uważane za jego istotę, a także wywołane przez nie doznania odbiorcy.
w produkcji żywności metoda oceny jakości produktów spoż. za pomocą jednego lub kilku zmysłów (wzrok, węch, dotyk, smak)
pasza, karma,
produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego oraz substancje uzyskiwane w wyniku procesów chem. (np. mocznik) i biol. (np. drożdże paszowe) zawierające składniki pokarmowe, służące do żywienia zwierząt;
Bhawabhuti, sanskr. Bhavabhūti, żył w VIII w.,
dramatopisarz indyjski, tworzący w sanskrycie;
calvados
[kalwadọs; fr.] Wymowa,
znana powszechnie brandy jabłkowa, o zawartości alkoholu 40–50%, o charakterystycznym smaku i zapachu, otrzymywana przez oddestylowanie wina jabłkowego lub cydru, gł. w Bretanii i Normandii, w dep. Calvados;
gorycze, goryczki,
należące do różnych grup chemicznych substancje pochodzenia roślinnego o smaku silnie gorzkim;
gustometria
[łac. gustatio ‘smak’, gr. metréō ‘mierzę’],
badanie smaku;
faza procesu produkcyjnego przy wyrobie gł. wina, miodu pitnego, destylatów i spirytusów naturalnych, przetrzymywanych w określonych warunkach i przez określony czas trwania fazy, w celu zharmonizowania zapachu, smaku i wstępnego sklarowania;
mleczaj, Lactarius,
rodzaj grzybów podstawkowych z rzędu gołąbkowców, z klasy podstawczaków;
metoda oceny jakości produktów spoż. za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku, na podstawie oględzin i degustacji;
riti
[hindi rīti ‘metoda’, ‘maniera’],
w literaturze hindi okres, w którym w warunkach mecenatu dworskiego powstawała poezja kunsztowna (w lit. dialekcie bradź), odwołująca się do zasad poetyki sanskryckiej;
produkt spoż. otrzymywany z mleka przez wydzielenie z niego gł. białka i tłuszczu w postaci skrzepu kwasowego lub podpuszczkowego, przekształconego w masę serową odznaczającą się charakterystycznym smakiem i zapachem.
winorośl, Vitis,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny winoroślowatych, obejmujący 50–60 gat. pnączy występujących w Azji (gł. w Chinach) i Ameryce Północnej (1 gat. — w. właściwa, także w południowej Europie), najczęściej w łęgowych lasach liściastych na żyznych siedliskach nadrzecznych;
agar
[malajskie],
produkt otrzymywany z krasnorostów: galaretówki (Gelidium) i smuklicy (Gracillaria), występujących w O. Indyjskim i zachodniej części Oceanu Spokojnego; wielocukier o wzorze (C12H18O9)n i masie cząsteczkowej 32–200 kDa;
przejaw aktywności twórczej, polegający na przeprowadzaniu w miejscach publicznych różnego rodzaju akcji, zwykle szokujących, obrażających i prowokujących publiczność, mających na celu zwrócenie uwagi na określoną ideę lub wyrażenie komentarza, często aluzyjnego, dotyczącego kwestii społ., obyczajowych lub politycznych;
alkohole
[arab. al-kuhl ‘delikatny proszek’],
związki organiczne, pochodne węglowodorów, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową (wodorotlenową) –OH zamiast atomu wodoru związanego w związku macierzystym z atomem węgla grupy alkilowej lub cykloalkilowej.
amigdalina, amygdalina,
β-glukozyd, występuje w nasionach gorzkiej odmiany (var. amara) migdałowca zwyczajnego i wielu drzew owocowych, np. wiśni, śliw, nadając im charakterystyczny zapach i smak;

Słownik języka polskiego PWN

smak
1. «zmysł pozwalający na rozpoznanie pewnych właściwości przyjmowanych pokarmów»
2. «właściwość rzeczy, najczęściej jadalnych, działająca na ten zmysł»
3. «przyjemność, którą ktoś znajduje w jedzeniu, piciu, czasem w paleniu papierosów»
4. «upodobanie do czegoś»
5. «poczucie piękna, harmonii i elegancji»
6. «to, co jest w czymś najwartościowsze, najciekawsze»
7. «przyprawa do potrawy, napoju itp., nadająca im charakterystyczną właściwość»
8. «wywar z włoszczyzny, z mięsa lub z kości na zupę»

• smakowy • smakowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia