skośnie prążkowaną

Encyklopedia PWN

rodzaj tkanki zwierzęcej; jest zbudowana z komórek zdolnych do kurczenia się, odgrywa więc podstawową rolę we wszystkich ruchach.
kurczliwe narządy zwierząt i człowieka, strukturalne i funkcjonalne podjednostki układu mięśniowego zbudowane z tkanki mięśniowej;
plusz
[niem. < łac.],
tkanina z okrywą włókienną uzyskaną w wyniku przecięcia niektórych nitek osnowy (p. osnowowy, welur) lub wątku (p. wątkowy, welwet) i rozwłóknienia powstałych końców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia