skośne

Encyklopedia PWN

proste skośne, proste wichrowate,
mat. każde 2 proste nie leżące w jednej płaszczyźnie.
mat. przekształcenie afiniczne mające na płaszczyźnie (w przestrzeni) prostą (płaszczyznę) punktów stałych, nazywaną osią (płaszczyzną) symetrii skośnej, w którym dla pozostałych punktów środek odcinka łączącego punkt z jego obrazem w symetrii skośnej leży na osi (płaszczyźnie) symetrii skośnej, a wszystkie te odcinki mają ten sam kierunek;
splot tkacki o raporcie osnowy i wątku co najmniej 3-nitkowym i skośnie rozłożonych pokryciach;
sposób wzajemnego przeplatania się nitek osnowy i wątku w tkaninie;
końcowa faza lotu statku powietrznego, aż do zatrzymania się na ziemi;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia