skierowanym

Encyklopedia PWN

koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrycznych;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
nazwa nadana akcjom zbrojnym skierowanym przeciw przedstawicielom władz ros. oraz donosicielom, dokonanym 15 VIII 1906 i w dniach następnych w Warszawie i 18 miejscowościach Królestwa Pol. przez Organizację Bojową PPS (m.in. H. Baron, J. Montwiłł-Mirecki);
lotn. skrót od „krótki start i lądowanie” określający kategorię samolotu;
lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia