skierowanym

Encyklopedia PWN

ważny dział sztuki islamu rozwijający się od VII w.;
autoagresyjne choroby, choroby autoimmunologiczne,
med. choroby wynikające z uszkodzenia tkanek organizmu spowodowanego destrukcyjną odpowiedzią układu odpornościowego skierowaną przeciw własnym antygenom tych tkanek;
Barclay
[bạ:rkli]
William, ur. ok. 1546, Aberdeen, zm. 1608, Angers,
szkocki prawnik i teoretyk absolutyzmu,
fiz. prawo określające wielkość i kierunek indukcji magnet. (indukcja) w dowolnym punkcie jednorodnego izotropowego ośrodka dla pola magnet. wytworzonego przez przewodnik ze stałym prądem elektrycznym;
geofiz. silne globalne zaburzenie pola magnet. magnetosfery;
Calliera zjawisko
[z. ka˜],
fot. zjawisko przejawiające się m.in. tym, że uzyskuje się większą kontrastowość powiększeń fot. przy prześwietleniu negatywów światłem skierowanym (skupionym) niż przy prześwietleniu światłem rozproszonym;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia