skale czasu

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
liczba godzin, w ciągu których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy;
statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
Skála ze Zhoře Pavel, ur. 10 VII 1583, Praga, zm. 1640, Freiberg,
czeski historyk protest.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia