składnia

Encyklopedia PWN

Gaertner Henryk, ur. 8 VII 1892, Kraków, zm. 23 III 1935, Lwów,
filolog i językoznawca;
Garneau
[garnọ]
Hector de Saint-Denys, ur. 13 VI 1912, Montreal, zm. 24 X 1943, Sainte-Catherine-de-Fossambault,
poeta kanadyjski, tworzący w języku francuskim;
Goncourt
[gąkụ:r]
de,
pisarze francuscy, tworzący wspólnie, bracia;
kierunek w poezji baroku hiszpańskiego;
gramatyka
[gr. téchnē grammatikḗ < grámma ‘litera’, grammatikós ‘dotyczący liter’, ‘literowy’, téchnē ‘sztuka’],
termin używany w 2 znaczeniach; może oznaczać albo sam mechanizm językowy (tj. zbiór środków formalnych), który pozwala mówiącym posługiwać się językiem, albo naukę o tym mechanizmie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia