składnia

Encyklopedia PWN

Apollonios Dyskolos, Apollṓnios Dýskolos
[gr., ‘odludek’],
żył w II w.,
gramatyk gr. z Aleksandrii;
Polański Kazimierz Czesław, ur. 6 IV 1929, Brzozdowce (woj. lwowskie), zm. 7 II 2009, Katowice,
językoznawca;
skaz
[ros. skazywat' ‘opowiadać’],
lit. w ros. folklorze forma opowiadania ustnego;
grupa uczonych gr. skupionych wokół dworu Ptolemeuszów w Aleksandrii w III w. p.n.e; reprezentowana przez 3 wybitnych filologów: Zenodota z Efezu, Arystofanesa z Bizancjum i Arystarcha z Samotraki;
Andrade Mário de Morais, ur. 9 X 1893, São Paulo, zm. 25 II 1945, Rio de Janeiro,
brazylijski pisarz, krytyk literacki i muzykolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia