składany

Encyklopedia PWN

ekon. sposób oprocentowania kapitału
poligr. zestawianie znaków pisma drukarskiego i in. elementów graficznych zgodnie z zasadami edytorskimi (krój i stopień pisma, odstępy między znakami, format kolumny i in.) oraz z projektem typograficznym przyszłej publikacji;
składanie RNA, ang. splicing,
proces obróbki pierwotnego produktu transkrypcji prekursorowego RNA (preRNA).
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
sacramentum
[łac., ‘przysięga’ < sacro ‘poświęcam’]:
supliki
[łac. supplicare ‘pokornie prosić’, ‘błagać’],
pisma poddanych z zażaleniami i prośbami, adresowane do właścicieli dóbr, wyższych urzędników dominialnych, nawet do monarchy, składane najczęściej przez chłopów, ale także mieszczan, Żydów, cechy, niekiedy niższych oficjalistów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia