sitowy

Encyklopedia PWN

chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
jedno- lub wielokolorowe miejscowe zabarwianie płaskich wyrobów włókienniczych, np. tkanin, dzianin, niekiedy przędz lub luźnych włókien, w sposób pozwalający na wytworzenie określonego wzoru;
eguter
[fr.],
lekki cylinder z metalowych prętów stanowiący element sitowej części maszyny papierniczej;
filtr
[łac.],
urządzenie do oddzielania cząstek od cieczy lub gazów przez filtrację;
fluidyzacja
[łac. fluidus ‘płynny’],
proces tworzenia się zawiesiny drobnych cząstek ciał stałych w przepływającym z dołu do góry płynie (najczęściej gazie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia