sitowy

Encyklopedia PWN

kaloza
[łac.],
bot. wielocukier (polisacharyd) nierozpuszczalny w wodzie, wyściełający pory w perforowanych ścianach komórek sitowych i członów rurek sitowych;
leptoidy
[gr.],
bot. cienkościenne, wydłużone i żywe komórki, bogate w białka i cukry, przystosowane do przewodzenia substancji org. w łodyżkach gametofitów i trzonkach sporofitów niektórych mchów;
systemiczne preparaty, preparaty układowe,
pestycydy odznaczające się zdolnością przenikania do tkanek roślin, gdzie rozprzestrzeniają się za pomocą wiązek naczyniowo-sitowych — przez część naczyniową (ksylem) od korzeni w górę do pędów i liści bądź odwrotnie, przez część sitową (floem) od liści do korzeni;
anat. wyróżnione u roślin okrytozalążkowych komórki miękiszu floemowego (łyko) siostrzane z członami rurek sitowych, którym towarzyszą i z którymi współdziałają, kompensując redukcję normalnych czynności protoplastu elementów sitowych.
ambulakralny układ, układ wodny,
zool. charakterystyczny dla szkarłupni system cienkościennych kanałów i zbiorników wysłanych nabłonkiem rzęskowym;
cedzidło, nucza,
techn. filtr o działaniu okresowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia