sina

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie z zakresu arytmetyki i algebry.
Qamdo, Changdu, Czangtu,
m. w południowo-zachodnich Chinach, w regionie autonomicznym Tybet, w G. Sino-Tybetańskich, nad Mekongiem (zwanym tu Za Qu) przy ujściu Ngom Qu, na wys. 3240 m;
mat. sposób znajdowania konkretnych rozwiązań (całkowania) równań różniczkowych: (a) zwyczajnych i (b) cząstkowych;
rozety
[fr. < łac.],
mat. krzywe płaskie, których równania we współrz. biegunowych r, φ mają postać r = a sin lub r = a cos (ak — stałe liczby);
mat. wyrażenie postaci f(x) = g(x), gdzie f i g są funkcjami określonymi w pewnym zbiorze A, o wartościach w zbiorze B, a x oznacza niewiadomą lub zbiór niewiadomych.
litera alfabetu pol. (i łac.), pochodząca poprzez gr. σ (sigma) od fenickiej (północno-zachodnio-semickiej) litery šîn; oznacza spirant (spółgłoskę szczelinową) przednio-językowo-zębowy, bezdźwięczny, twardy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia