silniku turbospalinowym

Encyklopedia PWN

silnik cieplny, przelotowy wirnikowy, w którym czynnikiem roboczym jest gaz (spaliny, powietrze, hel, dwutlenek węgla), a łopatkowy wirnik przetwarza energię kinetyczną strumienia czynnika roboczego w energię mech. ruchu obrotowego;
silnik spalinowy, w którym dostarczanie paliwa i jego spalanie odbywa się w sposób ciągły w przepływającym przez silnik powietrzu atmosferycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia