silnikowy

Encyklopedia PWN

pojazd trakcyjny przeznaczony do przewozu osób, sprzętu lub — rzadziej — ładunku;
sanie silnikowe, sanie motorowe,
pojazd na płozach wyposażony w śmigło napędzane silnikiem spalinowym;
benzyna
[fr. benzine < średniow. łacina benzoe ‘żywica’],
bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca mieszaniną węglowodorów;
urządzenie (zwane napędowym) lub zespół urządzeń (zespół napędowy) do wprowadzania w ruch maszyny, mechanizmu itp.
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
aerodyna
[gr. aḗr ‘powietrze’, dýna(mis) ‘siła’],
statek powietrzny cięższy od powietrza, unoszący się w atmosferze w wyniku odziaływania powietrza na jego powierzchnie nośne;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia