sieci dystrybucyjne

Encyklopedia PWN

zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie urządzeń telekomunik., przeznaczonych do świadczenia różnych usług telekomunik. (np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych, telewizyjnych);
dział energetyki obejmujący wytwarzanie, przesyłanie, rozdzielanie i użytkowanie energii elektrycznej;
film
[ang.]:
Gallimard
[galimạr] Wymowa,
Éditions Gallimard Wymowa,
wydawnictwo zał. 1911 w Paryżu przez Gastona Gallimarda i in. twórców mies. „LaNouvelle Revue Française”;
Hachette
[aszẹt] Wymowa,
Groupe Livre Hachette Wymowa,
jeden z największych koncernów wydawniczych na świecie, z siedzibą w Paryżu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia