si������������������������������������

Encyklopedia PWN

wielofazowe tworzywo ceramiczne, złożone z krystalicznych ziaren o składzie zbliżonym do kordierytu Mg2Al3[AlSi5O18] oraz ziaren enstatytu (β-Mg2[Si2O6]) i mullitu, a także bezpostaciowej krzemionki SiO2;
pismo ideograficzno-fonetyczne, którym zapisuje się język chiń. od XXX w. p.n.e.;
pojemność cieplna 1 mola substancji;liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy molowej; jednostką w układzie SI jest J/(mol·K);
diopsyd
[gr. díopsis ‘przejrzenie’],
minerał z grupy piroksenów, krzemian wapnia i magnezu CaMg[Si2O6];
enstatyt
[gr., ‘sprzeciwiający się’],
minerał z grupy piroksenów rombowych, krzemian magnezu Mg2[Si2O6];
minerał, krzemian żelaza Fe2[SiO4];
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia