si������������������������������������

Encyklopedia PWN

jednostki miary, których stosowanie jest nakazane lub dozwolone przepisem prawnym;
substancje krystaliczne lub amorficzne, w których strukturach występują czworościany (tetraedry) SiO4.
kwasy nieorganiczne o wzorze ogólnym xSiO2 · yH2O;
krzemowodory, wodorki krzemu, silany,
związki krzemu z wodorem o wzorze ogólnym SinH2n+2;
związek krzemu z azotem;
grupa minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany o wzorze XY2−3[(OH,F)2|Z4O10, gdzie X = K, Na, Ca (niekiedy też Rb, Cs lub Ba), Y = Al, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, czasami także Li, V lub Ti, Cr, Zn, natomiast Z — krzem (Si), który może być częściowo zastąpiony przez glin (Al) lub żelazo: Fe3+, Fe2+ i in.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia