siłą

Encyklopedia PWN

ekon. realna wartość jednostki monetarnej (pieniężnej) waluty danego kraju, czyli wartość wyrażona w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który można nabyć za tę jednostkę;
składowa siły aerodynamicznej prostopadłej do kierunku przepływu niezakłóconego.
Siła-Nowicki Władysław, ur. 22 VI 1913, Warszawa, zm. 25 II 1994, tamże,
działacz polityczny, prawnik;
ekon. aktywna zawodowo część ludności w wieku produkcyjnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia